Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK
Material
Spajanje cevi
Transport in skladiščenje cevi
Vgradnja cevi

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov

V hitro razvijajočem se svetu in vedno gosteje naseljenih področjih, ko iz dneva v dan rastejo dodatne potrebe po razvijanju in širjenju komunikacijskih povezav in elektroenergetskih vodov, je nujno iskati rešitve, ki enostavneje in trajneje rešujejo probleme izredne ekspanzije informacijske in elektroenergetske infrastrukture. Veliko vlogo pri širjenju komunikacijskega in informacijskega omrežja imajo tudi cevi iz PVC, ki omogočajo enostavno in hitro vpeljavo kablov ter nudijo odlično zaščito pred mehanskimi in drugimi škodljivimi vplivi okolja. Uporabljajo se pri gradnji cest, tunelov, železniških prog in drugih prometnih, stanovanjskih ali industrijskih objektov, za zaščito že obstoječih v zemljo položenih kablov. Prav tako pa tudi tam, kjer je že med izvajanjem gradbenih del v bližnji prihodnosti pričakovana širitev komunikacijskega ali elektroenergetskega omrežja in se je s pravilnim načrtovanjem in polaganjem praznih cevi možno izogniti kasnejšemu izkopavanju in obsežnejšim gradbenim posegom. Cevi iz PVC so primerne za najrazličnejše vrste kablov, kot so: 

 • telefonski kabli, 
 • kabli za televizijsko kabelsko omrežje, 
 • optični kabli, 
 • visoko in nizkonapetostni elektro kabli, 
 • kabli za cestno, železniško ter drugo prometno signalizacijo.


Lastnosti cevi Stigma PVC TK/EL

Cevni sistemi iz PVC imajo vrsto dobrih lastnosti, med katerimi velja omeniti: 

 • idealno gladko notranjo površino, ki omogoča enostavno vpeljevo kablov, 
 • nizko maso, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo, 
 • izredno korozijska odpornost, 
 • veliko izolacijsko sposobnost in visokonapetostno prebojno trdnost, 
 • hitro in enostavno montažo cevnih sistemov, 
 • veliko trajnost cevovodov ter minimalne stroške vzdrževanja, 
 • enostavno doseganje tesnosti cevovoda.


Cevi iz PVC za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov.

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist