Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

PP cevi za hišno kanalizacijo

Polipropilen je termoplastična smola, polimer brez vonja in barve, rahlo prozoren do neprozoren, barvamo ga enostavno in v številnih barvnih odtenkih. Njegove najpomembnejše lastnosti so visoka odpornost na mehanske poškodbe in na večino kemičnih snovi, zelo odporen je na detergente in tenziokative tudi pri visokih temperaturah, na raztopljene anorganske soli v vodi, nizko koncentrirane anorganske kisline, bazične raztopine, alkohole in nekatera olja. Ni pa odporen na močne oksidante, kloro žvepleno kislino, 100 odstotni oleum, na hlapečo nitratno kislino in halogene ogljikovodike. Prav tako ni primeren za lepljenje.

Cevi iz polipropilena se še posebej odlikujejo zaradi naslednjih lastnosti:

  • velika mehanska odpornost
  • odpornost na kemijsko korozijo
  • odpornost na delavno temperaturo (90°)
  • dobro odnašanje odplak zaradi idealno gladke notranje stene
  • hitra in enostavna montaža

SPAJANJE IN MONTAŽA:
Cevi in spojni kosi se spajajo hitro in enostavno z vstavitvijo vtičnega konca cevi v oglavek sosednje cevi ali spojnega elementa. V utor oglavka vstavljamo gumeno tesnilo, da zagotovimo tesnost cevovoda. Stične površine morajo biti čiste in nepoškodovane.

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT:
Cevi skladiščimo v pokritem prostoru. Skladiščenje za daljši čas na odprtem odsvetujemo. Priporočamo zmerno pazljivost in izogibanje ostrim predmetom, ki lahko cevi trajno poškodujejo. Za transportiranje cevi embaliramo na palete. Da ne pride do deformacij pa cevi vstavljamo v distančnike.

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist