Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

PE ALKATEN

PE ALKATEN cevi za pitno vodo se izdelujejo iz dveh vrst polietilena in sicer PE 80 in PE 100. Polietilen se že vrsto let najpogosteje pojavlja pri proizvodnji cevi za pitno vodo in prav tako pri proizvodnji cevi za odpadne vode. Poleg korozijske in visoke kemične odpornosti, se cevi iz polietilena odlikujejo s fleksibilnostjo in časovno obstojnostjo.

PE 80 TLAČNA CEV 12,5 BAR

OD       COLA            EM    KOL.PAK 

20 1/2" m. 100
25 3/4" m. 100
32 1" m. 100
40 5/4" m. 100
50 6/4" m. 100
63 2" m. 100
75 2 1/2" m. 100
90 3" m. 100
110 3 1/2" m. 100

 PE 100 TLAČNA CEV 10 BAR

OD       COLA           EM    KOL.PAK

20 1/2" m. 100
25 3/4" m. 100
32 1" m. 100
40 5/4" m. 100
50 6/4" m. 100
63 2" m. 100
75 2 1/2" m. 100
90 3" m. 100
110 3 1/2" m. 100

 PE 80 TLAČNA CEV 8 BAR

OD     COLA         EM      KOL.PAK

25 3/4" m. 100
32 1" m. 100
40 5/4" m. 100
50 6/4" m. 100
63 2" m. 100


Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več