Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Revizijski jaški

Izdelani so iz polietilena (PE) in se uporabljajo za podzemno drenažo in kanalizacijo.

Sestavljeni so iz:

  • standardne kanalizacijske PE cevi s strukturirano steno premera DN/OD 800, 1000 oziroma 1200 mm., ki predstavlja telo jaška
  • medsebojno varjenih PE cevnih in ravnih elementov, ki predstavljajo telo jaška

Oba elementa jaška sta med seboj spojena z ekstruzijskim varjenjem. Statične in dinamične obremenitve pokrova se ne prenašajo direktno na telo jaška, temveč se preko zaključne armiranobrtonske plošče prenašajo na utrjeni zasip okrog jaška.

Telo jaška je narejeno iz cevi Magnum ali Mapikan

Dno jaška je zvarjeno iz 15 mm. debele ravne plošče, ter iz standardnih gladkih kanalizacijskih in vodovodnih cevi. Pravokotno na cev se nahajajo z ravne plošče izdelana ojačitvena rebra , njihovo število pa je odvisno od premera jaška.

Drenažni in kanalizacijski jaški, se uporabljajo za povezave med cevovodi, oziroma za spremembe cevi in nivoja cevovodov. Jaški se vgrajujejo tako v območja, ki so namenjena pešcem, kolesarjem in mirujočemu prometu, kot tudi v vsa območja cestnega in težkega prometa.

Minimalna življenska doba je 50 let in sicer ob naslednjih pogojih:

  • da so bili jaški izdelani v skladu s projektnimi zahtevami
  • da so bili vgrajeni jaški nepoškodovani in brez razpok
  • da pri montaži in vgradnji elementov ni prišlo do konstruktivnih napak

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist