Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Cestni požiralniki

Izdelani so iz polietilena (PE) in se uporabljajo za odvajanje odpadne vode s cestnih površin in za zadrževanje peska.

Sestavljeni so iz:

  • standardne kanalizacijske PE cevi s strukturirano steno premera DN/OD 500, oz. 600 mm., ki predstavlja telo požiralnika
  • dna iz ravne PE plošče debeline 15 mm.
  • cevnega priključka

Vsi elementi požiralnika so med seboj spojeni z ekstruzijskim varjenjem. Statične in dinamične obremenitve pokrova se ne prenašajo direktno na telo požiralnika, temveč se preko zaključne armiranobrtonske plošče prenašajo na utrjeni zasip okrog požiralnika.

Telo jaška je narejeno iz cevi Magnum ali Mapikan

Dno požiralnika je 15 mm. debela ravna plošča.

Cestni požiralniki, se uporabljajo za odvajanje odpadne vode s cestnih površin in za zadrževanje peska. Požiralniki se vgrajujejo tako v območja, ki so namenjena pešcem, kolesarjem in mirujočemu prometu, kot tudi v vsa območja cestnega in težkega prometa.

Minimalna življenska doba je 50 let in sicer ob naslednjih pogojih:

  • da so bili požiralniki izdelani v skladu s projektnimi zahtevami
  • da so bili vgrajeni požiralniki nepoškodovani in brez razpok
  • da pri montaži in vgradnji elementov ni prišlo do konstruktivnih napak

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več