Cevi za ulično kanalizacijo

Stigma PVC UK
STIKAN

Cevi za drenažo

Stidren
Agrostidren
Material
Spajanje cevi
Transport in skladiščenje

Cevi za kabelsko kanalizacijo in zaščito

Stigmaflex EL/TK
Stigma PVC EL/TK

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Stigma PE zaščita optičnih kablov

PP cevi in pribor za hišno kanalizacijo

PP cevi za hišno kanalizacijo
PP pribor za hišno kanalizacijo

PE cevi za pitno vodo

PE ALKATEN

Ostali izdelki iz plastike

Jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški
Cestni požiralniki

Kanalski program

LTŽ pokrovi

Agrostidren

Cevi za drenažo

AGROSTIDREN cevi se uporabljajo povsod tam, kjer so težave s prevelikimi količinami vode, ne glede ali so to občasni presežki meteorne vode, visoka podtalnica ali močvirnato zemljišče. Tako je lahko s primernim zbiranjem in odvajanjem vode zagotovljena primerna vlažnost zemlje agrarnih površin, kar je nujno potrebno za uspešno poljedelstvo. Omogočeno je tudi osuševanje površin namenjenih za rekreativne in športne objekte. Cevi pa so izredno primerne tudi za odvajanje odvečne vode tako med izvajanjem, kot tudi po zaključku gradnje prometnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov. 

Drenažne cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) so se začele uporabljati že v zgodnjih sedemdesetih letih in se zaradi izredno dobrih lastnosti hitro razširile in se še danes masovno uporabljajo, saj je zanje le težko najti enakovredno nadomestilo. 

Drenažne cevi se polaga strojno ali ročno, v odvisnosti od obsega del. Za večje agrarne površine je vsekakor priporočeno strojno polaganje cevi. Pri polaganju v zemljo je cevi mogoče tudi obložiti s filtrskim materialom, ki poveča količino odvedene vode ter zmanjšuje možnost zamašitve vstopnih odprtin. V ta namen se uporabljajo naravni filtrski materiali (prod, pesek, kokosova vlakna) ter umetni filtrski materiali (sintetična vlakna, porozni penjeni polimeri).

Lastnosti in prednosti agrostidrena

  • V svetu je bilo položeno že na stotine milijonov metrov drenaznih PVC cevi predvsem zaradi naslednjih lastnosti in prednosti: 
  • odlične sposobnosti zbiranja in odvajanja presežkov vode, 
  • gibljivost cevi, ki omogoča navijanje na kolute in enostavno polaganje na terenu, 
  • nizka masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo (kolut s 50 m cevi premera 100 mm tehta le približno 20 kg), 
  • velika odpornost na statične in dinamične obremenitve pri vgradnji in obratovanju, 
  • izredna korozijska odpornost ter velika odpornost proti abrazivnim snovem in kemikalijam v meteornih vodah ter zemljinah v okolici cevovoda, 
  • hitra in enostavna montaža ter nizki stroški polaganja drenažnih cevovodov, 
  • velika trajnost cevovodov ter minimalni stroški vzdrževanja.

Neperforirane rebraste cevi iz PVC za zaščito

Enoslojne rebraste cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) brez perforacije so primerne tudi za zaščito v zemljo položenih kablov, predvsem tam, kjer ni velikih statičnih ali dinamičnih obremenitev. 

Neperforirane cevi pa se uporabljajo tudi za odvod vode v agranih področjih in z vseh drugih nepovoznih površin.


Rebraste cevi iz PVC za drenažo. 

Standardi:

- DIN 1187

Cevi za ulično kanalizacijo PVC UK

Več

Cevi za ulično kanalizacijo STIKAN

Več

Cevi za drenažo

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo Stigmaflex EL/TK

Več

Cevi za kabelsko kanalizacijo PVC EL/TK

Več

Cevi za zaščito optičnih in RTV vodnikov

Več
X

OBVESTILO!

Spoštovane stranke, cenjeni poslovni partnerji!

Obveščamo Vas, da je znamka Stigmaflex ponovno zaščitena pri Patentni pisarni.

To pomeni, da se lahko naziv Stigmaflex uporablja izključno samo za naše produkte. V kolikor bomo opazili, da se ime uporablja za cevi drugih proizvajalcev (s tem se je skozi leta storila ogromna škoda imenu – predvsem zaradi vprašljivosti kvalitete ponujenih cevi) bomo ponudnike o tem obvestili in vljudno prosili, naj prenehajo uporabljati ta naziv. V kolikor se naše prošnje ne bo upoštevalo, bomo primorani kršitelje pravno preganjati.

Hvala za zaupanje!

Lep pozdrav,

Stigma – cevni sistemi d.o.o.

Milan Gorenc, prokurist